Bezejmenná stránka: Bestiář


Nepraktický průvodce světem nadpřirozených bytostí
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž
úvod část první část druhá
část třetí část čtvrtá část pátá
část šestá část sedmá část osmá
část devátá část desátá část jedenáctá
část dvanáctá část třináctá část čtrnáctá
část patnáctá část šestnáctá část sedmnáctá
část osmnáctá část devatenáctá část dvacátá
část dvacátá první část dvacátá druhá část dvacátá třetí
část dvacátá čtvrtá část dvacátá pátá část dvacátá šestá
část dvacátá sedmá část dvacátá osmá část dvacátá devátá
část třicátá část třicátá první část třicátá druhá
část třicátá třetí část třicátá čtvrtá část třicátá pátá
část třicátá šestá část třicátá sedmá část třicátá osmá
část třicátá devátá část čtyřicátá část čtyřicátá první
část čtyřicátá druhá část čtyřicátá třetí část čtyřicátá čtvrtá
část čtyřicátá pátá část čtyřicátá šestá část čtyřicátá sedmá
část čtyřicátá osmá část čtyřicátá devátá část padesátá
část padesátá první část padesátá druhá část padesátá třetí
část padesátá čtvrtá část padesátá pátá část padesátá šestá
část padesátá sedmá část padesátá osmá část padesátá devátá
část šedesátá část šedesátá první část šedesátá druhá
část šedesátá třetí část šedesátá čtvrtá část šedesátá pátá
část šedesátá šestá část šedesátá sedmá část šedesátá osmá
část šedesátá devátá část sedmdesátá část sedmdesátá první
část sedmdesátá druhá část sedmdesátá třetí část sedmdesátá čtvrtá
část sedmdesátá pátá část sedmdesátá šestá část sedmdesátá sedmá
část sedmdesátá osmá část sedmdesátá devátá část osmdesátá
část osmdesátá první část osmdesátá druhá část osmdesátá třetí
část osmdesátá čtvrtá část osmdesátá pátá část osmdesátá šestá
část osmdesátá sedmá část osmdesátá osmá část osmdesátá devátá
část devadesátá část devadesátá první část devadesátá druhá
část devadesátá třetí část devadesátá čtvrtá část devadesátá pátá
část devadesátá šestá část devadesátá sedmá část devadesátá osmá
část devadesátá devátá část stá část sto první
část sto druhá část sto třetí část sto čtvrtá
část sto pátá část sto šestá část sto sedmá
část sto osmá část sto devátá část sto desátá
část sto jedenáctá část sto dvanáctá část sto třináctá
část sto čtrnáctá část sto patnáctá část sto šestnáctá
část sto sedmnáctá část sto osmnáctá část sto devatenáctá
část sto dvacátá část sto dvacátá první část sto dvacátá druhá
Stvoření světa
obsah část první část druhá
část třetí část čtvrtá  
...a další
bibliografie vybrané seznamy  

 

Jak přišel svět na svět

Jak přišel svět na svět

Jak si lidé z různých končin planety Země představovali stvoření světa? Různě. V této knize je shrnuto více než sto padesát pověstí, evropskými počínaje, přes Asii, obě Ameriky a Tichý oceán až ke kolébce lidstva, Africe.

E-kniha dostupná v obchodech: Smashwords ($ 2.49) | Apple Books (49 Kč) | Google Play (49 Kč) | Databook (49 Kč) | Palmknihy (49 Kč) | Kosmas (49 Kč) | Alza (49 Kč)

 

Putování za vodníky

Putování za vodníky

Seznamte se s hastrmanem, jak si ho kdysi Čechové představovali. A vydejte se i na pouť za hranice a projděte svět, neboť voda má své nadpřirozené obyvatele všude.

E-kniha dostupná v obchodech: Smashwords ($ 2.49) | Apple Books (49 Kč) | Google Play (49 Kč) | Palmknihy (49 Kč) | Databook (49 Kč) | Kosmas (49 Kč) | Alza (49 Kč)

 

Kukačka, pták kouzelný

O funkci kukačky ve starých českých pověstech a pověrách, s přihlédnutím k okolním i vzdálenějším národům

Stáhnout:

PDF formát A5, Kindle (mobi), EPUB

E-kniha také dostupná v obchodech: Smashwords | Apple Books | Google Play

 

Duchové, kam se podíváš

Duchové, kam se podíváš

Jsou všude. Ať na ně věříme, nebo považujeme za pozůstatek nevědeckého výkladu fyzikálních zákonů, na strašidla a bubáky narazíme v jakémkoliv prostředí. Neexistuje místo, v němž bychom se s nimi nemohli setkat. Duchové někdejších živých person zaujímají v tomto světě význačnou pozici. Jsou integrální součástí naší existence, pokračováním života po životě. Patří – patřívali – k tmelu rodiny. Bývali mementem a výchovným prvkem. Ať už jsme se jejich pomocí snažili vychovávat potomky příkladem, nebo na jejich případě poukazovali na pověstné boží mlýny, které melou pomalu, ale semelou každého a těm zlým a škodlivým řádně nadělí. Objevují se – nebo živí lidé objevují je – dodnes. Mají svůj hmatatelný dopad ekonomický. Pojďme si tedy také vyvolat duchy. Kde a kdy se objevují, proč se vůbec vracejí, co provádějí a jak se jich zbavit? Šest otázek, na něž mohou pověsti a legendy odpovědět. Anebo aspoň napovědět, i to se počítá.

E-kniha dostupná v obchodech: Smashwords ($ 1.99) | Apple Books (49 Kč) | Google Play (49 Kč) | Palmknihy (49 Kč) | Kosmas (49 Kč) | Alza (49 Kč)

 

Král pod horou

Existuje pověst, kterou bude znát většina dotazovaných v nesoutěžním výzkumu, prováděném na ulicích, v zařízeních pracovních i společenských, u krbu, před televizní obrazovkou i v ochozech stadionu? Určitě. Bílá paní. Praotec Čech. A velmi pravděpodobně i Blaničtí rytíři. V tomto krátkém spisku se můžete seznámit nejen s pověstí o kopci, tyčícím se nad Louňovicemi. Poznáte též, že Blaník není jediným místem v zemi, z něhož lze v dobách zlých očekávat nadpřirozenou pomoc. A že nejsme jediní, kteří o takové snili.

Stáhnout:

PDF formát A5, Kindle (mobi), EPUB

E-kniha také dostupná v obchodech: Smashwords | Google Play | Apple Books

 

Lexikon kouzel

Znalosti, moudrost a zkušenosti minulých generací, obsažené v tomto svazku, byly sesbírány v průběhu mnoha let, bohužel nikoliv terénním výzkumem skladatele, pouze studiem (rozuměj rekreačním čtením) děl vzdělanějších autorů. Pro jisté obtíže, například nedostatku dobytka, vhodného a svolného k experimentům, nebyla naprostá většina sesbíraných magických postupů ověřena v praxi. Jsou proto předávány bez záruky.
Aktuální vydání: květen 2022

Stáhnout:

PDF formát A5, Kindle (mobi), EPUB

 

 

 
Tumbrl Facebook Instagram Mastodon

Literárium další příběhy ...

Bestiář

Cokoliv

Poslední změny