Bezejmenná stránka: Bestiář
obsah
následující část

Bestiář
úvod

 

Středověké bestiáře bývaly zoologickými encyklopediemi své doby. Obsahovaly informace nejen o tvorech dnes internovaných do říše fantazie, ale i o běžné, byť poněkud historické zvířeně. Také o rostlinách či minerálech.

O názvu pro tu část mých stránek, která se měla tu a tam (nakonec se z tu a tam vyvinula tak trochu posedlost) zabývat bubáky a jinými nadpřirozenými tvory, jsem neuvažoval nijak dlouho, byl tu nejen precedent výše zmíněných spisů, ale i jimi ovlivněných souborů potvor z her na hrdiny.

Bytosti nadpřirozené mě obklopovaly už v hlubinách školou povinných. Z jedné strany za to může nádherná (byť trochu době poplatná) kniha Bubáci Radovana Krátkého, z druhé dlouhá police v domácí knihovně, plná řeckých a římských autorů, knih o antice a z antiky, z nichž mi byla předhozena jedna obzvláště silná (a jediná dětem vhodná), totiž Mertlíkovy Starověké báje a pověsti.

Mytologie mě zaujala. Chytila se drápkem a vracela jako přílivová vlna. O nějaký ten rok později jsem založil svou první sbírku nadpřirozených bytostí. A nijak zvlášť se jí nevěnoval. Experiment se opakoval několikrát, až vznikla ohromná a nepřehledná databáze, s níž jsem dodnes ve válečném stavu, ono katalogizovat bohy, bubáky a monstra je svým způsobem práce pro bohy. Pokud znáte nějaký dobrý systém, neváhejte a sdělte mi ho – a já ho stejně odložím jako nepřesný nebo pro mé potřeby nevyhovující, lituji.

Jako vedlejší produkt tohoto nehmotného sběratelství se objevily i krátké definice, popisující tu či onu bytost. Jako vedlejší produkt mé existence vznikla i tato bezejmenná stránka, která potřebovala udržovat při životě. Když jsem přemýšlel co s ní dál, uvědomil jsem si, že se snažím psát o věcech, které mě baví nebo v tu chvíli zajímají, ale že tu není ani slovo o jedné z mých nejdéle přežívajících zálib.

A tak vznikl Bestiář.

Není autoritativní. I když vychází z původních pramenů, povídání o jeho obyvatelích je zcela podřízeno mé libovůli. Může se stát že vynechám nebo jen lehce přejdu informaci podstatnou a věnuji dlouhý odstavec nepodstatné kuriozitě nebo příběhu. Nejsem encyklopedista. Na druhou stranu si nevymýšlím, a pokud ano, pak to příslušně zdůrazním.

Velkým – a v podstatě neřešeným – problémem jsou jména. Často musela zdolat několik jazykových hranic a při cestě se někdy hezky zatoulala. Latinka není jediné písmo a ani hlásková písma nejsou jediným způsobem záznamu řeči. Pro čínštinu dnes například existuje několik způsobů přepisu, včetně Číňany vytvořeného oficiálního, přepisu Wade-Giles, který vládl do doby, než oficiální vznikl, nebo přepisu pro češtinu (ten se snažím používat, ať je to správně nebo ne, protože je pro naši matěřštinu přirozený). Mnoho slov přešlo přes filtr angličtiny, která je svou písmenou zásobou šestadvaceti znaků v tomto případě v jisté nevýhodě.

Proto se omlouvám za případné a pravděpodobné používání tu takového tu onakého přepisu. Nejsem ku své lítosti etnograf a spousta věcí mi uniká. (Což neznamená, že na ně nemůžete upozornit.)

Berte následující stránky jako vstupenku do světa nadpřirozených bytostí. Možná vás pobaví, možná inspirují k dalšímu, třeba i vážnějšímu, studiu.

To už je jen na vás.

 

obsah
následující část

 
Tumbrl Facebook Instagram Mastodon

Literárium další příběhy ...

Bestiář

Cokoliv

Poslední změny