Bezejmenná stránka: Bestiář
 

Bestiář
Bibliografie

 

Abych vzbudil dojem určité serióznosti, zde jsou prameny, z nichž Bestiář čerpá. Jejich základem je neuspořádaná sbírka knih, pořizovaných jak mi přišly pod ruku. Z toho důvodu v ní rozhodně není všechno, co by v ní být mělo. Není tu mnoho knih, které by tu být měly. Postupem doby se jich mnoho na mém stole nebo displeji jen mihlo, díky knihovnám a archívům, dnes často digitálním. Jsou tu i prameny cizojazyčné, stejně jako zdroje víceméně okrajové, které posloužily jako úvodní inspirace.

 

AISCHYLOS. Orestia. Přeložil Matyáš HAVRDA. [online]. [cit. 2017-05-21]. Dostupné z: http://www.fysis.cz/Texty/aischylos/index.htm

Alaska Native Knowledge Network [online]. Fairbanks: University of Alaska Fairbanks [cit. 2022-08-12]. Dostupné z: http://www.ankn.uaf.edu/index.html

ALMOND, Philip C. Demonic possession and exorcism in early modern England: contemporary texts and their cultural contexts. New York: Cambridge University Press, 2004. ISBN 0521813239.

ALVARADO, Denise. The voodoo hoodoo spellbook. San Francisco, CA: Weiser Books, 2011. ISBN 1578635136.

ANDERSEN, Johannes Carl. Mýty a legendy Polynésanů. Praha: Volvox Globator, 2000. Historie (Volvox Globator). ISBN 80-7207-364-8.

ANUMAN RAJADHON, Phya. Some Siamese Superstitions About Trees and Plants. Journal of the Siam Society, Vol. 49. 1961

Arapaho Legends [online]. [cit. 2017-12-20]. Dostupné z: http://www.arapaholegends.com/

ARTEMIDÓROS. Snář. Praha: Svoboda, 1974.

ASKHENAZI, Michael. Handbook of Japanese Mythology. Santa Barbara: ABC-CLIO, 2003.

BANCROFT, Hubert Howe. The works of Hubert Howe Bancroft . San Francisco: A. L. Bancroft & company, 1882-90.

BANE, Theresa. Encyclopedia of beasts and monsters in myth, legend and folklore. Jefferson, North Carolina: McFarland & Company, Inc., Publishers, [2016]. ISBN 9780786495054.

BANE, Theresa. Encyclopedia of demons in world religions and cultures. Jefferson, N.C.: McFarland & Co., c2012. ISBN 0786463600.

BANE, Theresa. Encyclopedia of fairies in world folklore and mythology. Jefferson, North Carolina: McFarland & Company, Inc., Publishers, [2013]. ISBN 9780786471119.

BANE, Theresa. Encyclopedia of giants and humanoids in myth, legend and folklore. Jefferson, North Carolina: McFarland & Company, Inc., Publishers, 2016.

BANE, Theresa. Encyclopedia of spirits and ghosts in world mythology. Jefferson, North Carolina: McFarland & Company, Inc., Publishers, [2016]. ISBN 9781476663555.

BARING-GOULD, S. A book of folk-lore. London: Collins'-Clear-Type-Press, 1913

BARING-GOULD, Sabine. The Book of Were-wolves. London: Smith, Elder & Co., 1865.

BARTLETT, Sarah. The Mythology Bible: The Definitive Guide to Legendary Tales. Sterling Publishing, 2009. ISBN 9781402770029.

BELOUSOV, Roman Sergejevič a Vladimír BYSTROV. Hledá se kapitán Nemo. Praha: Lidové nakladatelství, 1988. Čtení o--.

Bhagavadgíta, neboli, Zpěv vznešeného. Přeložil Rudolf JANÍČEK, ilustroval Vendula CÍSAŘOVSKÁ. Králův Háj: Santal, 1995. Moudrost staré Indie. ISBN 80-901531-8-6.

Bigfoot — Aula’aq (N), Arula’aq (S). Online. In: Alutiiq Museum and Archaeological Repository. Dostupné z: https://alutiiqmuseum.org/collection/Detail/word/122. [cit. 2024-05-25].

BILLSON, Charles J. Some Mythical Tales of the Lapps. Folk-lore. London: Sidgwick & Jackson, 1918, XXIX(III.), 178-192.

BIRRELLOVÁ, Anne. Čínské mýty. Přeložil Tomáš PEKÁREK. V Praze: Levné knihy KMa, 2006. Bájná minulost. ISBN 80-7309-379-0.

BLANK, Trevor J. a David PUGLIA. Maryland legends: folklore from the Old Line State. Charleston, SC: The History Press, 2014. ISBN 9781626194137.

BLURTON, T.Richard. Bengálské mýty. Praha: Levné knihy KMa, 2007. ISBN 978-80-7309-456-0

BOAS, Franz. Kwakiutl Tales. New York: Columbia University Press, 1910.

BOGORAZ, Valdimïr Germanovich. Tales of Yukaghir, Lamut, and Russanized natives of eastern Siberia. New York: The Trustees, 1918.

A Book of Creatures [online]. [cit. 2017-04-02]. Dostupné z: https://abookofcreatures.com/

BONFANTE, Larissa a Judith SWADDLING. Etruské mýty. Přeložil Tomáš PEKÁREK. V Praze: Levné knihy, 2007. Bájná minulost. ISBN 978-80-7309-440-9.

BONNERJEA, Biren. A Dictionary Of Superstitions And Mythology. London: Folk Press Limited, 1936.

BORGES, Jorge Luis a Margarita GUERRERO. Fantastická zoologie. Přeložil František VRHEL. Praha: Odeon, 1988.

BREWER, Ebenezer Cobham. Dictionary of phrase and fable. New ed. New York [etc.]: Cassell and company, limited, 1898.

BRIGGS, Katharine Mary. An Encyclopedia of Fairies : Hobgoblins, Brownies, Bogies, and other Supernatural Creatures. New York: Pantheon Books, 1976.

BUCK, Peter Henry (=Te Rangi HIROA). Mangaian Society. Honolulu: The Museum, 1934.

BUEL, James W. Sea and land : an illustrated history of the wonderful and curious things of nature existing before and since the deluge. Philadelphia: Historical Publishing Co., 1887.

BUKOVANSKÝ, Karel Jaromír. Slezské báje a pověsti národní. Ostrava: Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, 2012 Vydáno jako elektronická verze 1.0 knižního vydání z roku 1877.

BURIAN, Jan a Stanislava MOUCHOVÁ. Záhadní Etruskové. 2. vyd. Praha: Mladá fronta, 1974. Kolumbus.

BURNOVÁ, Lucilla. Řecké mýty. Vydání druhé. Přeložil Ivo ŠMOLDAS. V Praze: Levné knihy KMa, 2006. Bájná minulost. ISBN 80-7309-321-9.

BUSHNELL, JR, David I. Myths of the Louisiana Choctaw. American Anthropologist. (New Series, Vol. 12, No. 4 (Oct. - Dec., 1910), Wiley on behalf of the American Anthropological Association,pp. 526-535.

BURTON, John W. Nilotic Women: A Diachronic Perspective. The Journal of Modern African Studies Vol. 20, No. 3 (Sep., 1982), pp. 467-491

CALLOW, Edward. The Phynodderre and Other Legends of the Isle of Man. London: J. Dean, 1882.

CANZIANI, Estella. Piedmontese Folklore. Folk-lore. London: Sidgwick & Jackson, 1913, XXIV.

CARDEN, Garry. Appalachian Bestiary: Wondrous and Fearsome Creatures of the Southern Wild. North Carolina Folklore Journal. North Carolina Folklore Society, 2012, 59(2), 60-92.

CIBULA, Václav. Hrdinské legendy staré Francie. 3. vyd. Ilustroval Dušan KÁLLAY. Praha: Albatros, 1981. Obnovené obrazy (Albatros).

COLE, Mabel Cook. Philippine folk tales. Chicago: A. C. McClurg & co., 1916.

COLLINS, Arthur H. Symbolism of animals and birds represented in English church architecture. London: Sir. I. Pitman & sons, 1913.

Colombia Country Brand [online]. [cit. 2018-08-10]. Dostupné z: http://www.colombia.co/en/

COMEAUX, Blaine L. Two years in the kingdom: the adventures of an American Peace Corps volunteer in Northeast Thailand. New York: Writers Club Press, c2002. ISBN 0595654010.

CONNYBEARE, F.C. Shetland Brownies. Folk-lore. London: David Nutt, 1907, XVIII(IV.), 440-441.

COTTERELL, Arthur. A Dictionary of World Mythology. Oxford: Oxford University Press, 1986.

COULTER, Charles Russell a Patricia TURNER. Encyclopedia of ancient deities. Jefferson, N.C.: McFarland, c2000. ISBN 0786403179.

CRAIG, Robert D. Dictionary of Polynesian mythology. New York: Greenwood Press, 1989. ISBN 0313258902.

CROFTON CROCKER, Thomas. Fairy Legends and Traditions of the South of Ireland. Philadelphia: Lea and Blanchard, 1844.

CROOKSHANK, Margaret. Old-Time Survivals in Remote Norwegian Dales. Folk-lore. London: David Nutt, 1909, XX(IV.), 313-336.

CURTIN, Jeremiah. Seneca Indian Myths. New York: E.P. Dutton & Company, 1922.

CURTIS, Edward S. North American Indian Volume 7 - the Yakima, the Klickitat, Salishan Tribes of the Interior, the Kutenai. 1911

CURTIS, Vesta Sarkhosh. Perské mýty. Praha: Levné knihy 2006.

CUSHING, Frank Hamilton. Zuñi Folk Tales. New York and London: G. P. Putnam's sons, 1901.

CZAPLICKA, Marie Antoinette. Aboriginal Siberia: a study in social anthropology. Oxford: Clarendon press, 1914.

ČERNÝ, Adolf. Přástvy na Lužici. In: Kalendář Zlaté Prahy. Praha: J. Otto, 1894, s. 67-72.

DA VINCI, Leonardo. Nápady. Praha: Odeon, 1982

DALLAPICCOLOVÁ, Anna L. Hindské mýty. 2. Praha: Levné knihy KMa, 2006.

DAVIDSON, Gustav. A dictionary of angels, including the fallen angels. New York: Free Press, c1967.

Demons, Monsters, and Ghosts of the Italian Folklore. Weird Italy [online]. 2022, June 19, 2022 [cit. 2022-07-23]. Dostupné z: https://weirditaly.com/2022/06/19/demons-monsters-and-ghosts-of-the-italian-folklore/

DI NOLA, Alfonso Maria. Ďábel a podoby zla v historii lidstva. Přeložil Alice FLEMROVÁ. Praha: Volvox Globator, 1998. Garuda. ISBN 80-7207-114-9.

DRÖßLER, Rudolf. Když hvězdy byly ještě bohy: Slunce, Měsíc a hvězdy ve světle archeologie, umění a kultu. Praha: Panorama, 1980. Stopy, fakta, svědectví (Panorama).

DYER, T. F. Thiselton. Folk-lore of Shakespeare. New York: Harper & Brothers, 1884.

DUNNING, B. "Olgoi-Khorkhoi: The Mongolian Death Worm." Skeptoid Podcast. Skeptoid Media, 8 Jan 2013. Web. 19 Sep 2018. <http://skeptoid.com/episodes/4344>

Dutch Folklore Wikia [online]. [cit. 2018-01-28]. Dostupné z: http://dutch-folklore.wikia.com/

EBERHART, George M.. Mysterious creatures: a guide to cryptozoology. Santa Barbara, Calif: ABC-CLIO, 2002. ISBN 979-157-6072-836.

Edda. Přeložil Ladislav HEGER. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury a umění, 1962. Živá díla minulosti (SNKLU).

ELIÁŠ, Oldřich. Golem: historická studie. Reprint původního vyd. Praha: Půdorys, 1996. ISBN 80-86018-00-8.

ELLIS, A. B. The Yoruba-speaking peoples of the Slave Coast of West Africa: their religion, manners, customs, laws, language, etc. London: Chapman and Hall, 1894.

ELLIS, Richard. Mořské příšery. Praha: Volvox Globator, 2000. Garuda. ISBN 80-7207-361-3.

Encyclopedia Britannica [online]. Encyclopædia Britannica, c2020 [cit. 2020-01-18]. Dostupné z: https://www.britannica.com

Encyclopedia Mythica [online]. c1995-2021 [cit. 2021-02-20]. Dostupné z: https://pantheon.org

ERBEN, Karel Jaromír. Vybrané báje a pověsti národní jiných větví slovanských. V MKP 1. vyd. - Praha : Městská knihovna v Praze, 2011

EVANS-PRITCHARD, E. E. Nuer religion. Oxford: Clarendon Press, 1956.

EVANS-WENTZ, W. Y. The Fairy-Faith in Celtic Countries. London: H. Froude, 1911.

EYRE, Margaret. Extracts from Signor V. Busutil's " Holiday Customs in Malta.." Folk-lore. London: David Nutt, 1903, (1), 77-85.

FALCK-YTTER, Harald. Aurora: The Northern Lights in Mythology, History and Science. SteinerBooks, 1999. ISBN 0880104686.

FARIA, Daniel. ‘May I have some water?’ The Fair-Haired Lady from the Toilet. #FolkloreThursday [online]. London: #FolkloreThursday, 2022, 29.10.2020 [cit. 2023-02-04]. Dostupné z: https://folklorethursday.com/halloween/may-i-have-some-water-the-fair-haired-lady-from-the-toilet/

FILAN, Kenaz. The Haitian vodou handbook: protocols for riding with the LWA. Rochester, Vt.: Destiny Books, c2007. ISBN 9781594771255.

FILIP, D. Pověsti ze severovýchodních Čech. Národopisný Věstník Českoslovanský. Praha: Národopisná společnost Českoslovanská, 1924, XVII., 77-90.

First People of America and Canada - Turtle Island [online]. [cit. 2018-08-11]. Dostupné z: https://www.firstpeople.us

Folklore: Biddy Boys and Brídeogs. In: Irish Farmer Journal [online]. [cit. 2023-08-25]. Dostupné z: https://www.farmersjournal.ie/folklore-biddy-boys-and-brideogs-744747>

Folklore. Roger's Trinbago Website [online]. [cit. 2022-05-14]. Dostupné z: http://www.tntisland.com/folklore.html

FORSTER, Johann Reinhold. Observations Made During a Voyage Round the World. London: G.Robinson, 1778. DOI: https://doi.org/10.5962/bhl.title.50538.

FOSTER, John. Fosteriana, Consisting of Thoughts, Reflections, and Criticisms, of John Foster: Selected from Periodical Papers Not Hitherto Published in a Collective Form. London: Henry G. Bohn, 1858.

FRAZER, James George. Zlatá ratolest. Přeložil Erich HEROLD, přeložil Věra HEROLDOVÁ-ŠŤOVÍČKOVÁ. V Praze: Československý spisovatel, 2012. ISBN 978-80-7459-088-7.
Základní dílo světové etnografie. Byť dnes už poněkud postarší, z hlediska těchto stránek nijak neztrácí.

FRAZER, James George. Zlatá ratolest: Druhá žeň. Přeložil Josef KANDERT, přeložil Věra HEROLDOVÁ-ŠŤOVÍČKOVÁ. Praha: Garamond, 2000. ISBN 80-86379-18-3.

FRIČ, Alberto Vojtěch, ŠOLC, Václav, ed. Indiáni Jižní Ameriky. 4., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Orbis, 1977. Cesty (Orbis).

GARDNEROVÁ, Jane F. Římské mýty. V Praze: Levné knihy KMa, 2006. ISBN 80-730-9357-X

GIDDINGS, Ruth Warner. Yaqui myths and legends. The University of Arizona Press Tucson, Arizona, 1959.

GIMBUTAS Marija. The living goddesses. Berkeley [u.a.]: Univ. of California Press, 2001. ISBN 9780520229150.

GOODRICH-FLEER, A. The Powers of Evil in Jerusalem. Folk-lore. London: David Nutt, 1907, XVIII(I.), 54-76.

GOULD, Chester Nathan. Dwarf-Names: A Study in Old Icelandic Religion, in: PMLA, Vol. 44, No. 4 (Dec., 1929), pp. 939-967

GRAVES, Robert. Řecké mýty. Přeložil Jiří HANUŠ, ilustrovala Edita SVOBODOVÁ. Praha: Odeon, 1982.
Základní dílo pro studium řecké mytologie. Graves uvádí a komentuje i méně známé verze mýtů; ačkoliv je jeho výklad někdy nesprávný nebo překonaný, jde o soubor, který je takřka nepostradatelný. Kromě mýtů a komentářů obsahuje i odkazy na původní prameny; vzhledem k tomu, že většina děl starých řeckých a římských autorů v českém překladu vyšla, jde o dokonale uzavřený kruh.

GRAY, Louis H., George Foot MOORE a J. A. MACCULLOCH. The Mythology of all races . Boston: Marshall Jones Company, 1916-32

GREENOVÁ, Miranda J. Keltské mýty. Praha: Levné knihy, 2006

GREGOR, W. Guardian Spirits of Wells and Lochs. Fokl-lore. London, 1892, III.(1), 67-73.

GRIMBLE, Rosemary, ed. Migrations, Myth and Magic from the Gilbert Islands: Early Writings of Sir Arthur Grimble. Routledge, 2013.

GRIMM, Jacob. Teutonic Mythology. IV. London: George Bell and Sons, 1888.

GROSE, Francis. A provincial glossary: with a collection of local proverbs, and popular superstitions. 2d ed., cor., and greatly enl. London: S. Hooper, 1790.

GUILLERMOPRIETOVÁ, Alma. Tajemství mayských světů. National Geographic Česko. 2013, 2013(8), 70-93.

GUTCH, Eliza. County Folk-Lore Volume II – Examples of printed folk-lore concerning the North Riding of Yorkshire, York & the Ainsty. London: David Nutt, 1901.

HALLIDAY, W.R. Cretan Folklore Note. Folk-lore. London: Sidgwick & Jackson, 1913, XXIV(III.), 357-359.

HARA, Hiroko. The Hare Indians and their world. Ottawa: National Museums of Canada, 1980. Paper (Canadian Ethnology Service), no. 63.

HARLAND, John. Lancashire Folk-Lore: Illustrative of the Superstitious Beliefs and Practices, Local Customs and Usages of the People of the County Palatine. London: Frederick Warne and Co., 1867.

HARRINGTON, John P. Karuk Indian Myths. Washington: Smithsonian Institution, Bureau of American Ethnology, 1932

HART, George. Egyptské mýty. Vyd. 2. Přeložil Ivo ŠMOLDAS. V Praze: Levné knihy KMa, 2006. Bájná minulost. ISBN 80-7309-220-4.

HARTLAND, Edwin Sidney a Bruce ROGERS. English fairy and other folk tales. London: Walter Scott, 1890.

HASLAM, Garth. 1936, October 24: Felicia Felix-Mentor Returns. Anomalies: the Strange & Unexplained [online]. c1996-2017 [cit. 2019-02-12]. Dostupné z: http://anomalyinfo.com/Stories/1936-october-24-felicia-felix-mentor-returns

HauntedHouses.com [online]. c2004-2023 [cit. 2023-11-11]. Dostupné z: http://hauntedhouses.com

HEYDUK, Adolf. Nástin bájesloví Slovanského a Germanského. V Praze: I.L. Kober, 1863. Dívčí škola, IV.

Herba mythologica. Botany.cz [online]. c2007-2017 [cit. 2018-08-10]. Dostupné z: https://botany.cz/cs/rubrika/zapisnik/mythologica/

Himmapan.com [online]. [cit. 2023-06-04]. Dostupné z: http://www.himmapan.com/index.html

HÌTAKONANU'LAXK. The Mastodon (Yakwawi). Native American Embassy [online]. c 1991-2012 [cit. 2021-11-20]. Dostupné z: https://www.nativeamericanembassy.net/www.lenni-lenape.com/www/html/LenapeArchives/LenapeSet-01/mastodon.html

HLINECKÝ, Ant. Z dob šerých, dávných: pověsti a pohádky, obrázky, staré zvyky a pověry ze Skutče, Spolek Komenského, 1909

HOLM, John A., ed. Central American English. Heidelberg: Julius Groos Verlag, c1983. Varieties of English around the world, 2. ISBN 3-87276-295-8.

HOMÉROS. Ílias. Praha: Městská knihovna v Praze, 2018. ISBN 978-80-7587-954-7.

HOMÉROS. Odysseia. 2. vyd. (v Odeonu). Přeložil Otmar VAŇORNÝ. Praha: Odeon, 1967. Nesmrtelní (Odeon).

HOPE, Robert Charles. The legendary lore of the holy wells of England : including rivers, lakes, fountains and springs. London: Elliot Stock, 1893.

HORÁK, Jiří. Oheň na sněhu: mýty sibiřských lovců. Ilustroval Libor BERÁNEK. Praha: Argo, 1998. ISBN 80-7203-093-0.

HORYNA, Václav. Perly mezi kamením: pověsti, báje, lidové vypravování z východních Čech. Hradec Králové: Kruh, 1980.

HRÁDEK, Albert. Pověsti ze Železnobrodska. Český lid. Praha: F. Šimáček, 1894.

HRUŠKA, Blahoslav. Mýty staré Mezopotámie: sumerská, akkadská a chetitská literatura na klínopisných tabulkách. Praha: Odeon, 1977. Živá díla minulosti (Odeon).

HULME, F. Edward. Myth-land. London: S. Low, Marston, Scarle & Rivington, 1886.

HULPACH, Vladimír. Návrat Opeřeného hada. Ilustroval Miloslav TROUP. Praha: Albatros, 1974. Klub mladých čtenářů (Albatros).

HUNTER, William Wilson. The imperial gazetteer of India. 2d ed. London: Trübner & co., 1885-87.

HUNTINGFORD, G. W. B. Ghosts and Devils in East Africa. Man [online]. 1928, 28 [cit. 2022-12-10]. ISSN 00251496. Dostupné z: doi:10.2307/2789197

Hyakumonogatari Kaidankai [online]. Zack Davisson [cit. 2020-01-12]. Dostupné z: https://hyakumonogatari.com

CHAOSMATRIARCH [online]. [cit. 2019-09-15]. Dostupné z: https://chaosmatriarch.wordpress.com/

CHYA, Dehrich a STEFFIAN, Amy F. (ed.). Unigkuat—Kodiak Alutiiq Legends. Kodiak: Alutiiq Museum and Archaeological Repository, 2021. ISBN 978-1-929650-20-0.

IVANITS, Linda J. Russian folk belief. Armonk, N.Y.: M.E. Sharpe, c1989. ISBN 0873324226.

JACOBS, Joseph. English Fairy Tales. London: David Nutt, 1890.

JACOBS, Joseph. More English Fairy Tales. London: David Nutt, 1894.

JACOBS, Joseph. Keltské pověsti a pohádky. Přeložil Martin POKORNÝ. Brno: Zvláštní vydání..., 1996. Kynwal Kanhwch. ISBN 80-85436-47-7.

JANEČEK, Petr. Černá sanitka: druhá žeň: Pérák, Ukradená ledvina a jiné pověsti. Praha: Plot, 2007. ISBN 978-80-86523-82-8.

JIRÁSEK, Alois. Staré pověsti české. Praha: SNKLHU, 1953.

JONES, David Michael a Brian Leigh MOLYNEAUX. Americká mytologie: ilustrovaná encyklopedie bohů, duchů a posvátných míst Severní Ameriky, Mezoameriky a Jižní Ameriky. Praha: Rebo Productions, 2002. ISBN 80-7234-177-4.

JORDAN, Michael. Dictionary of Gods And Goddesses. Checkmark Books, 2005. ISBN 0816064903.

JORDAN, Michael. Encyklopedie bohů. Praha: Volvox Globator, 1997. ISBN 80-7207-087-8.

Journal of the Gypsy Lore Society, volume III. Edinburgh: Gypsy Lore Society, 1892.

JOURNET, Nicolas. Sacred Flutes As the Medium For an Avowed Secret in Curripaco Masculine Ritual. Sevilla, 2006.

KACHUBA, John B. Shapeshifters: A History. London: Reaktion Books, 2019.

KARBUSICKÝ, Vladimír. Nejstarší pověsti české: fantazie, domněnky, fakta. 2., rozšíř. vyd. Praha: Mladá fronta, 1967. Kolumbus.

KAŠPAR, Oldřich. Několik poznámek k současným mexickým pověstem a fámám. Národopisná revue. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2017, 2017(4), 316-322.

KENNEDY, James. Puddlefoot. In: Bocan [online]. 2022 [cit. 2023-11-04]. Dostupné z: https://bocan.tv/en/topic/the_scottish_urisk/library/puddlefoot_217

KENNY, Anna. The Aranda’s Pepa: An introduction to Carl Strehlow’s Masterpiece Die Aranda- und Loritja-Stämme in Zentral-Australien (1907-1920). Canberra: ANU E Press, 2013.

KEIGHTLEY, Thomas. The fairy mythology. London: H. G. Bohn, 1870.

KERN, Will. Hotel has glut of ghosts. The Denver Post. Denver, 2004 (31.10.2004)

KIRTLEY, Bacil F. “Unknown Hominids and New World Legends.” Western Folklore 23, no. 2 (1964): 77–90. https://doi.org/10.2307/1498256.

KLÍMA, Stanislav. Povesti zo Slovenska. Praha: Česká grafická unie, 1921. Jahody. Knižnica slovenskej mládeže.

KLIMEK, Hynek. Pozor na ďáblem stvořeného Dýmovce. Právo. 2008, (1.4.2008.)

KÖHLER, Dr. Joh. Aug. Ernst. Sagenbuch des Erzgebirges. Schneeberg und Schwarzenberg: Verlag und Druck von Carl Moritz Gärtner, 1886.

KÕIVA, Mare. a Kai. VASSILJEVA. Folk belief today. Tartu: Estonian Academy of Sciences, Institute of the Estonian Language & Estonian Museum of Literature, 1995. ISBN 9985-851-11-0.

KONDRATOV, Aleksandr Michajlovič. Mýty a fakta o potopě světa. Praha: Lidové nakladatelství, 1986. Čtení o--.

KRÁTKÝ, Radovan. Bubáci, aneb, Malý přírodopis duchů, přízraků a strašidel. Ilustroval Miroslav VÁŠA. Praha: Státní nakladatelství dětské knihy, 1961.
Nádherně ilustrovaný dětský slovník tuzemských bubáků a strašidel. Byť je tak trochu limitován dobou vzniku, obsahuje skvělou sbírku pověstí a folklórních bytostí. Kniha, která pro několik generací, včetně mé, otevřela bránu do říše nadpřirozených bytostí.

KRENDELEV, Fedor Petrovič a Aleksandr Michajlovič KONDRATOV. Záhady Velikonočního ostrova. 2. rozš. vyd. Praha: Lidové nakladatelství, 1986. Čtení o--.

KROLMUS, Václav (jako W.S. Sumlork). Staročeské powěsti, zpěwy, hry, obyčege, slawnosti a nápěwy: ohledem na bágeslowj Česko-slowanské. W Praze: [nakladatel není známý],, 1845

KROLMUS, Václav. Staročeské pověsti, zpěvy, slavnosti, hry, obyčeje, a nápěvy, ohledem na bájesloví Českoslovanské. V Praze: [nakladatel není známý], 1851.

KROPEJ, Monika. Supernatural beings from slovenian myth and folktales. Ljubljana: Založba ZRC, 2012. ISBN 978-961-254-428-7.

KÜSS, Daniele. Mýty a legendy amerického kontinentu. Bratislava: Gemini, 1992. Mýty a legendy (Gemini). ISBN 80-85265-43-5.
další soubor tří francouzských knih, vhodných pro děti a jiné naprosté začátečníky

KUUSELA, Tommy. Gloson: the swedish ghost pig that will cleave you in half. In: Folklore Thursday [online]. London: #FolkloreThursday, 2018, June 13, 2019 [cit. 2020-12-06]. Dostupné z: https://folklorethursday.com/folktales/gloson-the-swedish-ghost-pig-that-will-cleave-you-in-half/

Lancashire Folk: Lancashire folklore, legends, ghosts, local history [online]. [cit. 2018-10-14]. Dostupné z: https://lancashirefolk.com

LANG, A., Elizabeth TAYLOR a William MARTIN. Goblins. Folk-lore. London: David Nutt, 1902, XIII.(II), 183-186.

LANGLOH PARKER, K. Australian Legendary Tales. Frankfurt am Main: Outlook Verlag, 2018. ISBN 9783732650330.

LANGLOH PARKER, K. The Euahlayi tribe; a study of aboriginal life in Australia. London: Archibald Constable and Company, 1905.

LEACH, Maria a Jerome FRIED, ed. Funk & Wagnalls standard dictionary of folklore, mythology, and legend. New York: Funk & Wagnalls, 1972.

LECOUTEUX, Claude. Trpaslíci a elfové ve středověku. Praha: Volvox Globator, 1998. Garuda. ISBN 80-7207-118-1.
Pokud se hodláte do démonologie ponořit hlouběji, pak trilogie tohoto autora patří k svazkům, které byste neměli minout. Trpaslíci a elfové jsou v podstatě monografií na uvedené téma.

LECOUTEUX, Claude. Víly, čarodějnice a vlkodlaci ve středověku: příběh dvojníka. Praha: Volvox Globator, 1998. ISBN 80-7207-155-6.
Druhá z knih, věnovaná nižším mytologickým tvorům. Sjednocujícím prvkem je Dvojník, tisíciletí vytvářená představa alter ega.

LECOUTEUX, Claude a Michael MOYNIHAN. Encyclopedia of Norse and Germanic folklore, mythology, and magic. Rochester: Inner Traditions, 2016.

LELAND, Charles Godfrey. The Algonquin legends of New England, or, Myths and folk lore of the Micmac, Passamaquoddy, and Penobscot tribes. New York: Houghton, Mifflin and Company, 1884.

LELAND, Charles Godfrey. Aradia, or, The gospel of the witches. London: David Nutt, 1899.

LELAND, Charles Godfrey. Etruscan Roman remains in popular tradition. London: T. F. Unwin, 1892.

LELAND, Charles Godfrey. Legends of Florence, collected from the people and re-told: Second Series. London: D. Nutt, 1896.

LEEMING, David Adams. Creation myths of the world: an encyclopedia. 2nd ed. Santa Barbara, Calif.: ABC-CLIO, c2010. ISBN 1598841750.

LIDDEL, Tony. Supernatural North East: Folklore, Myths, Legends and Ghosts. Lulu.com, 2009. ISBN 1445248700.

LIND, Michael. Ancient Zapotec Religion: An Ethnohistorical and Archaeological Perspective. University Press of Colorado, 2015.

LINDOW, John. Swedish Legends and Folktales. Berkeley: University of California Press, 1978.

LISICKÁ, Helena. Z českých a moravských hradů. Praha: Svoboda, 1977.

LOAR, Julie. Goddesses for every day: exploring the wisdom & power of the divine feminine around the world. Novato, Calif.: New World Library, 2011. ISBN 1577319508.

LÖNNROT, Elias. Kalevala. Přeložil Josef HOLEČEK. Praha: Městská knihovna v Praze, 2018. ISBN 978-80-7602-055-9.

LUJAN BEVACQUA, Michael. Taotaomo’na. In: Guampedia [online]. c2009-2019 [cit. 2020-07-18]. Dostupné z: https://www.guampedia.com/taotaomona-taotaomona/

LURKER, Manfred. A Dictionary of Gods and Goddesses, Devils and Demons. London: Routledge, 2015.

LUZEL, François-Marie. Keltské pověsti a pohádky. Přeložila Lenka DOSTÁLOVÁ, ilustroval Petr ŠTĚPÁN. Brno: Zvláštní vydání..., 1996. Kynwal Kanhwch. ISBN 80-85436-55-8.

LYNCH, Patricia Ann a Jeremy ROBERTS. African Mythology, A to Z. 2. New York: Infobase Publishing, 2010. ISBN 9781438131337.

MABERRY, Jonathan a David F. KRAMER. They Bite. Kensington Publishing, 2009. ISBN 9780806532165.

Mabinogi: keltské pověsti. Přeložil Jan VILIKOVSKÝ. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, 1965.

MACDIARMID, James. Caobarlan. In: Bocan [online]. 2022 [cit. 2023-11-04]. Dostupné z: https://bocan.tv/en/topic/the_scottish_urisk/library/caobarlan_207

MACK, Carol K. a Dinah. MACK. A field guide to demons, vampires, fallen angels, and other subversive spirits. New York: Skyhorse Pub., c2011. ISBN 9781611451009.

MACKERLE, Ivan. Olgoj chorchoj. Ivan Mackerle [online]. [cit. 2018-09-28]. Dostupné z: http://www.mackerle.cz/olgoj-chorchoj

MÁCHAL, Jan. Bájesloví slovanské. V Olomouci: Votobia, 1995. Malá díla, 36. sv.

MALINOWSKI, Bronislaw. Baloma; the Spirits of the Dead in the Trobriand Islands. The Journal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland, vol. 46. 1916.

MALORY, Thomas. Artušova smrt. Přeložil Ivory RODRIGUEZ, ilustroval Aubrey Vincent BEARDSLEY. Brno: Jota, 1997. Obnovené obrazy (Jota). ISBN 80-7217-007-4.

MARXOVÁ, Helma. Svět mýtů: mýty všech dob a národů. Přeložil Eva ČERNÁ. Praha: Volvox Globator, 2002. Historie (Volvox Globator), sv. 8. ISBN 80-7207-461-X.
Přes pět set stran rychlého seznámení s bohy, démony a mýty celého světa. Pozitivní je členění podle kultur.

MAŠÍNOVÁ, Leontina. Ze slovanských legend a pověstí. Praha: Melantrich, 1975.

MATHEWS, R.H. Australian Folk-Tales. Folk-lore, vol.20. London: David Nutt, 1909, s. 485-487.

Mazzamuriello and other Italian elves. Italy Heritage [online]. c1998-2021 [cit. 2022-07-23]. Dostupné z: https://www.italyheritage.com/traditions/folklore/mazzamuriello.htm

MC CALL, Henrietta. Mezopotamské mýty. Přeložil Ivo ŠMOLDAS. Praha: Levné knihy KMa, 2006
Shrnutí několika známých i méně známých mezopotámských mýtů, včetně bohatého obrazového doprovodu.

MCCOY, Edain. Keltské mýty a magie: jak si osvojit sílu bohů a bohyň. Přeložila Jana NOVOTNÁ. Praha: Volvox Globator, 1999. Alef (Volvox Globator). ISBN 80-7207-255-2.

MCCOY, Edain. A Witch's Guide to Faery Folk: Reclaiming Our Working Relationship with Invisible Helpers. Llewellyn Worldwide, 1994.

MCGEE, Ashley. Headless Horsemen and Ghostly Lights: The Top 5 Texas Urban Legends. #FolkloreThursday [online]. London: #FolkloreThursday, 2022, 14.9.2017 [cit. 2023-02-04]. Dostupné z: https://folklorethursday.com/regional-folklore/top-5-texas-urban-legends/

MCGLASHAM, Nonette V. The Legend of Tahoe. Amador Ledger. Jackson: Amador County Publishing Company, 1905, 1905(November 3).

The Medieval Bestiary: Animals in the Middle Ages [online]. Victoria, British Columbia, Canada: David Badke [cit. 2020-01-18]. Dostupné z: http://www.bestiary.ca/index.html

MERTLÍK, Rudolf. Starověké báje a pověsti. 2., dopl. vyd. Praha: Svoboda, 1972.

Meta Religion: Multidisciplinary View of the Religious, Spiritual and Esoteric Phenomena [online]. StasoSphere, c2001-2018 [cit. 2020-10-11]. Dostupné z: https://www.meta-religion.com/

MILTNER, Vladimír. Malá encyklopedie buddhismu. Praha: Práce, 1997. ISBN 80-208-0394-7.

MILTNER, Vladimír. Mahábhárata, aneb, Velký boj. Ilustroval Jaromír SKŘIVÁNEK. Praha: Albatros, 1988. Obnovené obrazy (Albatros).

MONAGHAN, Patricia. The encyclopedia of Celtic mythology and folklore. New York: Facts On File, c2004. ISBN 0816045240.

MONAGHAN, Patricia. Encyclopedia of goddesses and heroines. Santa Barbara, Calif.: Greenwood / ABC-CLIO, 2010. ISBN 9780313349942.

MONTAGU, Ashley. Coming into Being Among the Australian Aborigines: The procreative beliefs of the Australian Aborigines Routledge, 2013

MOONEY, James. Myths of the Cherokee: Extract from the Nineteenth Annual Report of the Bureau of American Ethnology.. Washington: Washington Government Printing Office, 1902.

MOORE, A.W. The Folk-Lore of the Isle of Man. London: D.Nutt, 1981.

MURRAY, Margaret Alice. The witch-cult in western Europe: a study in anthropology. Oxford: Clarendon Press, 1921.

Mysterious Britain & Ireland [online]. 2020 [cit. 2020-11-21]. Dostupné z: http://www.mysteriousbritain.co.uk

Mythic Detroit [online]. [cit. 2020-05-10]. Dostupné z: http://www.mythicdetroit.org/index.php

Mythology and Folklore UN-Textbook [online]. Norman (Oklahoma): Laura Gibbs [cit. 2019-05-05]. Dostupné z: http://mythfolklore.blogspot.com

Myths, Culture and Feelings from the Ancient Finland [online]. [cit. 2020-07-12]. Dostupné z: http://www.finnishmyth.org/FINNISHMYTH.ORG/Welcome.html

NASSAU, Robert Hamill. Fetichism in West Africa. New York: C. Scribner's sons, 1904.

National Geographic Česko. Praha: Sanoma, 2007, 2007 (6). ISSN 1213-9394.

Native American Indian Legends and Folklore [online]. Native Languages of the Americas, 2015 [cit. 2017-05-14]. Dostupné z: http://www.native-languages.org/legends.htm

New York Farmer and Mechanic. 1849.

Nicaragua Community [online]. Darrell Bushnell, 2015 [cit. 2021-02-20]. Dostupné z: http://www.nicaragua-community.com/category/livinghere/legends-beliefs/

NORMAN, Howard A., ed. Northern tales: stories from the native peoples of the arctic and subarctic regions. New York: Pantheon Books, c1990. Pantheon fairy tale and folklore library. ISBN 0-375-70267-9.

NOVÁKOVÁ, Jolana. Bezhlavá herečka straší v podhradí. Rádio DAB Praha [online]. Praha: Český rozhlas, 2018 [cit. 2022-03-06]. Dostupné z: https://dabpraha.rozhlas.cz/bezhlava-herecka-strasi-v-podhradi-7297598

NUNN, Patrick D. a Nicholas J. REID. Aboriginal Memories of Inundation of the Australian Coast Dating from More than 7000 Years Ago. Australian Geographer [online]. 2015, 47(1), 11-47 [cit. 2022-08-24]. ISSN 0004-9182. Dostupné z: doi:10.1080/00049182.2015.1077539

O'CONNOR, Anne. 'Petticoat Loose' Traditions in Ireland. Béaloideas [online]. 2002, 70 [cit. 2020-01-12]. DOI: 10.2307/20520793. ISSN 0332270X. Dostupné z: https://www.jstor.org/stable/10.2307/20520793?origin=crossref

Orkneyjar: the heritage of the orkney islands [online]. Sigurd Towrie, c1996-2021 [cit. 2021-02-20]. Dostupné z: http://www.orkneyjar.com/

OVIDIUS. Proměny. Přeložil Ferdinand STIEBITZ. Praha: SNKLHU, 1958.

PAZDRAL, Olga. Czech Folklore in Texas. Austin, 1942. University of Texas.

PAGE, R. I. Severské mýty. V Praze: Levné knihy KMa, 2007. Bájná minulost. ISBN 978-80-7309-423-2

PARACELSUS. Paracelsus: kniha o nymfách, sylfech, pygmejích, salamandrech a ostatních živlových tvorech. Praha: Dobra, 2001. ISBN 80-86459-12-8.

Paranormal Database [online]. c2020 [cit. 2021-02-20]. Dostupné z: https://www.paranormaldatabase.com/index.html

PECHOVÁ, Eva. Vybraná božstva a kulty nadpřirozeného světa Vietnamců [online]. In: . [cit. 2019-07-07]. Dostupné z: http://klubhanoi.cz/pdf/peduchove.pdf

PERSAD, Nadia: Trinidadian Folklore: A Journey Into The Night. vlastním nákladem, 2013

Píseň o Nibelunzích a Nářek nad hrdiny Písně. 2., přeprac. a dopl. vyd. Přeložil Jindřich POKORNÝ, ilustroval Miloslav TROUP. Praha: Odeon, 1989.

PIVODA, Ondřej. Oloncho a jakutská mytologie. Brno, 2010. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta.

PIVODA, Ondřej. Přírodní prostředí v ústní tradici Jakutů. Brno, 2012. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta.

Podivuhodné příběhy ze staré Prahy. Praha: Odeon, 1971. Klub čtenářů (Odeon).

Poltergeist, duchové, apod. Klub psychotroniky a UFO [online]. Plzeň [cit. 2020-09-27]. Dostupné z: https://www.kpufo.cz/oblasti/duc/duchove.htm

POSPÍŠIL, Leopold Jaroslav. Kapauku Papuans and their law. New Haven: Department of Anthropology Yale university, 1958. Yale University publications in anthropology, no. 54.

Proroctví slepého mládence kterýžto Karlovi IV. králi českému a císaři římskému předpověděl o naší české zemi roku 1362. V Praze: Vaněk a Votava, bez roku vydání
Dvojice takříkajíc českých bestsellerů z oblasti prognostiky – Proroctví slepého mládence a Proroctví Michaldy, královny ze Sáby, 13. Sibylly.

PROFANTOVÁ, Naďa a Martin PROFANT. Encyklopedie slovanských bohů a mýtů. Praha: Libri, 2000. ISBN 80-7277-011-X.

QUAMMEN, David. Nechme ji tak. National Geographic Česko. Praha: Sanoma, 2009, 2009(1), 102-119.

RADCLIFFE-BROWN, A. R. The Andaman islanders: a study in social anthropology (Anthony Wilkin studentship research, 1906. Cambridge: The University press, 1922.

RAGACHE, Claude-Catherine a Francis PHILLIPPS. Mýty a legendy: vlci, draci, bájná zvířata. Bratislava: Gemini, 1991. ISBN 80-85265-07-9.
O tomto svazku Mýtů a legend platí totéž, co o ostatních: všechny tituly edice obsahují značné množství chyb a zjednodušení.

RAGACHE, Claude-Catherine. Stvoření světa: mýty a legendy. Ilustroval Marcel LAVERDET. Bratislava: Gemini, 1992. Mýty a legendy (Gemini). ISBN 80-85265-47-8.
Pro změnu a zisk zahrnuje už pouze jediný svazek a v něm sebrané nejrůznější demiurgické mýty, od křesťankých po sibiřské.

RAGACHE, Claude-Catherine. Mýty a legendy: Rytíři, Bratislava: Gemini, 1994. Mýty a legendy (Gemini).
Dětská kniha, věnována dvěma okruhům rytířských legend – karolinské a artušovské.

RAUVOLF, Josef. Legendy a pověsti staré Šumavy. Praha: Levné knihy KMa, 2002. ISBN 80-7309-060-0.

RAY, John. A Collection of Curious Travels & Voyages, in Two Tomes. London: S. Smith and B. Walford, 1693.

RENSHAW, John. The Indians of the Paraguayan Chaco: identity and economy, Lincoln: University of Nebraska Press2002

REYNOLDS, Barrie. Magic, Divination and Witchcraft Among the Barotse of Northern Rhodesia. Berkeley: University of California Press, 1963.

ROBERTS, David. Sestup do mayské říše temna. National Geographic Česká republika. Praha: Sanoma, 2004, 2004 (11). ISSN 1213-9394, 128-146.

ROTH, Walter E..An Inquiry into the Animism and Folk-Lore of the Guiana Indians, in: Thirtieth Annual Report of the Bureau of American Ethnology, 1908-1909, pp. 103-386, (1915)

ROUSE, W.H.D. Folklore Firstfruits from Lesbos. Folk-lore. London: David Nutt, 1896, VII(II.), 142-159.

ROUTLEDGE, Katherine. The Mystery of Easter Island: the Story of an Expedition. London: printed for the author by Hazell, Watson and Viney, 1919

SAUNDERS, John a Westland MARSTON. The National Magazine, vol 4. London: National Magazine Company, 1858.

SAYCE, A.H. Cairene Folklore. Folk-lore. London: David Nutt, 1900, XI(III), 354-395.

SCOTT. Charles P. G. „The Devil and His Imps: An Etymological Inquisition“. Transactions of the American Philological Association (1869-1896), vol. 26, 1895, pp. 79–146. JSTOR, JSTOR, www.jstor.org/stable/2935696.

SCOTT, Jess. The Most Haunted Places in Norway. Life in Norway [online]. Trondheim, 2020 [cit. 2023-11-18]. Dostupné z: https://www.lifeinnorway.net/haunted-places/

SCOTT, Michael. Irské báje a pověsti. Přeložila Ivana DAŇHELOVÁ. Brno: Ando Publishing, 1996. Erin. ISBN 80-902032-4-8.

Seeks Ghosts [online]. Virginia Lamkin, c2018-2024 [cit. 2021-6-27]. Dostupné z: https://seeksghosts.blogspot.com

SELIGMAN, C. G., Francis Rickman BARTON a E. L. GIBLIN. The Melanesians of British New Guinea. Cambridge: The University Press, 1910.

SENN, Harry A. Were-wolf and vampire in Romania. New York: Distributed by Columbia University Press, 1982. ISBN 0914710931.

SHEPARD, Odell. The lore of the unicorn. Boston and New York: Houghton Mifflin company, 1930.

SIMPSON, Jacqueline a Steve ROUD. A Dictionary of English Folklore. Oxford: Oxford University Press, 2003

SKINNER, Charles M. Myths And Legends of Our Own Land. Philadelphia: J.P. Lippincott company, 1896

SLÁMA, František. Slezské pohádky a pověsti. Ostrava: Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, 2017.

SLAMOVÁ, Karolina. Australské pověsti a legendy. Ilustroval Marcin TWARDOWSKI. Havířov: Koala, 2005. ISBN 80-903520-3-0.

Slovník nářečí českého jazyka [online]. Ústav pro jazyk český AV ČR, 2016 [cit. 2017-03-31]. Dostupné z: http://sncj.ujc.cas.cz/

SMITH, Roff. Písky času. National Geographic Česko. Praha: Sanoma, 2010, 2010(9), 72-89.

SMITH, W. Ramsay. Myths and legends of the Australian aborigines. New York: Farrar & Rinehart 1932

SOBOL, Joseph Daniel. The house between earth and sky: harvesting new American folktales. Portsmouth, NH: Teacher Ideas Press, c2005. ISBN 1591580803.

SPENCE, Lewis. Legends and romances of Brittany. New York: Frederick A. Stokes, 1917.

SPICER, Dorothy Gladys. Festivals of Western Europe. New York: H.W. Wilson Co., 1958.

STANOVSKÝ, Vladislav. O třech bratřích z Kalevaly a kouzelném mlýnku Sampo. Praha: SNDK, 1962.
Základní finský mýtus, převyprávěný pro dětského čtenáře. Může posloužit jako první opatrná návštěva světa finských mýtů. Pustit se do Kalevaly bez přípravy totiž není zrovna nejlepší nápad.

STEBLIN-KAMENSKIJ, Michail Ivanovič. Svět islandských ság. Praha: Vyšehrad, 1975.

STEELE, Paul Richard a Catherine J. ALLEN. Handbook of Inca Mythology. Santa Barbara: ABC-CLIO, 2004.

STEJSKAL, Martin a Albert MARENČIN. Labyrintem tajemna, aneb, Průvodce po magických místech Československa. Praha: Paseka, 1991. ISBN 80-85192-08-X.

STINGL, Miloslav. Neznámou Mikronésií. Praha: Svoboda, 1976. Členská knižnice (Svoboda).

STINGL, Miloslav. Očarovaná Havaj. Praha: Svoboda, 1981. Členská knižnice (Svoboda).

STOLLER, Paul. Fusion of the worlds: an ethnography of possession among the Songhay of Niger. Chicago: University of Chicago Press, 1989. ISBN 0-226-77545-3.

STRASSBERG, Richard E. A Chinese bestiary: strange creatures from the guideways through mountains and seas = [Shan hai jing]. Berkeley: University of California Press, c2002.

STURLUSSON, Snorri. Okouzlení krále Gylfa (Edda). Přeložil Emil WALTER. Praha: Literární a umělecká edice »Arkún«, 1929.

SUMMERS, Montague. The vampire, his kith and kin. London: K. Paul Trench, Trubner , 1928

SVRŠEK, Jiří. Židovské legendy a Golem. Natura. 2002(5). ISSN 1212-6748.

SWANTON, John R. Myths and Tales of the Southeastern Indians. Washington: U. S. Govt. print. off., 1929.

TAUBE, Karl A. Aztécké a mayské mýty. V Praze: Levné knihy KMa, 2007. Bájná minulost. ISBN 978-80-7309-455-3

TAYLOR, L. R. Sharks of Hawaii: their biology and cultural significance. Honolulu: University of Hawaii Press, c1993. ISBN 0824815629.

Thai Mythical Creatures: Where to Find Them?. Thailand Foundation [online]. Bangkok: Thailand Foundation, 2021 [cit. 2023-06-04]. Dostupné z: https://www.thailandfoundation.or.th/culture_heritage/thai-mythical-creatures-where-to-find-them/

THAN, Ker. Chupacabra Science: How Evolution Made a Mythical Monster. National Geographic News [online]. October 30, 2010 [cit. 2018-04-15]. Dostupné z: https://news.nationalgeographic.com/news/2010/10/101028-chupacabra-evolution-halloween-science-monsters-chupacabras-picture/?beta=true

The Circle of Ancient Iranian Studies [online]. c1998-2018 [cit. 2018-09-27]. Dostupné z: http://www.cais-soas.com/index.htm

The Emianga Myth (Northern Aranda). The TENT Archive [online]. c1998-2017 [cit. 2017-09-27]. Dostupné z: http://enargea.org/tales/Australian/Emianga_Myth_and_Song.html

THEAL, George McCall. Kaffir folk-lore. A Selection from the Traditional Tales. London: S. Sonnenschein, Le Bas & Lowrey, 1886.

Theoi Greek Mythology [online]. Netherlands & New Zealand: Aaron J. Atsma, c2000-2019 [cit. 2019-12-21]. Dostupné z: https://www.theoi.com

THORPE, Benjamin. Northern mythology: comprising the principal popular traditions and superstitions of Scandinavia, north Germany, and the Netherlands. London: E. Lumley, 1851-52.

THRUM, Thomas G. Hawaiian folk tales. Chicago: A. C. McClurg & co., 1907.

TOOKER, Elisabeth. An ethnography of the Huron Indians, 1615-1649. Washington: U.S. Govt. Print. Off., 1964. Bulletin (Smithsonian Institution. Bureau of American Ethnology), 190.

ULRYCHOVÁ, Marta. Démonologické pověsti ze severní části Královského hvozdu/Waldhwozdu. Národopisná revue. 2012, XXII(4), 245-258. ISSN 0862-8351.

URHOBO WAADO [online]. Urhobo Historical Society, c1999-2016 [cit. 2018-08-10]. Dostupné z: http://www.waado.org/Contents.html

URTON, Gary. Incké mýty. Praha: Levné knihy KMa, 2006. Bájná minulost. ISBN 80-7309-218-2.

VAN KAMPEN, Alexandra. Dutch ghost stories: Ghost ships. I am Expat [online]. IamExpat Media, 2016 [cit. 2021-02-20]. Dostupné z: https://www.iamexpat.nl/lifestyle/lifestyle-news/dutch-ghost-stories-ghost-ships

VÁŇA, Zdeněk. Svět slovanských bohů a démonů. Praha: Panorama, 1990. Stopy, fakta, svědectví (Panorama). ISBN 80-7038-187-6.

VARNER, Gary R. Creatures in the mist: little people, wild men and spirit beings around the world : a study in comparative mythology. New York: Algora Publishing, 2007. ISBN 08-758-6545-3.

VERGILIUS. Aeneis. Praha: Svoboda, 1970

VIVIANO, Frank. Ve stínu Atilly. National Geographic Česko. Praha: Sanoma, 2005, (6). ISSN 1213-9394.

VLČKOVÁ, Jitka. Encyklopedie keltské mytologie. Praha: Libri, 2002. ISBN 80-7277-066-7.

VLČKOVÁ, Jitka. Encyklopedie mytologie germánských a severských národů. Praha: Libri, 1999. ISBN 80-85983-91-5.

VLUKA, Josef. Ďadci čili hospodáříčci. In: Národopisný sborník českoslovanský. V Praze: Národopisná společnost českoslovanská, 1897, s. 63-65.

WAITE, Arthur Edward. The Book of Ceremonial Magic. London, 1913.

WALKER, J. R., Raymond J. DEMALLIE a Elaine A. JAHNER. Lakota belief and ritual. Lincoln: University of Nebraska Press, 1980. ISBN 0803225512.

WALL, J. Charles. Kniha čertů a ďáblů: Jejich původ a historie ; Z angličtiny přel.a verše přebásnil Vladimír Miltner. Praha: Cesty, 1993. ISBN 80-85363-66-6.

WARNEROVÁ, Elizabeth. Ruské mýty. V Praze: Levné knihy KMa, 2006. Bájná minulost. ISBN 80-7309-359-6.

WEBSTER, Wentworth. Basque Legends. London: Griffith and Farran, 1879.

WEEKS, Andy. Haunted Oregon: Ghosts and Strange Phenomena of the Beaver State. Mechanicsburg: Stackpole Books, 2014.

WEEKS, John H. Notes of Some Customs of the Lower Congo People. Folk-lore. London: David Nutt, 1909, XX., 32-63.

Weird California [online]. c2011-2016 [cit. 2021-8-29]. Dostupné z: http://www.weirdca.com

WENIG, Adolf. Moravskoslezské pověsti. Ilustroval Josef WENIG. V Praze: L. Mazáč, 1933.

WERNER, Alice. Myths and legends of the Bantu. 1933.

WESTERVELT, W. D. Hawaiian legends of volcanoes. Boston, Mass.: Ellis press, 1916.

Who is ... Julemanden? The Copenhagen Post [online]. 25.12.2016 [cit. 2019-12-21]. Dostupné z: http://cphpost.dk/news/who-is/who-is-julemanden.html

WILDE, lady Francesca Speranza. Ancient legends, mystic charms, and superstitions of Ireland. Boston: Ticknor and Co., 1887.

WILLIAMSON, Margaret. Haunted corners: ... South Africa ̕s own ghost stories. Parklands [South Africa]: Ad. Donker, c1993. ISBN 0868522007.

Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2019-02-24]. Dostupné z: https://www.wikipedia.org

WIRT SIKES, William. British Goblins; Welsh Folk-lore, Fairy Mythology, Legends and Traditions.London: S. Low, Marston, Searle & Rivington, 1880

WRIGHT, Thomas. The Worship of the Generative Powers. London: J. C. Hotten, 1865.

Yokai.com: the online database of Japanese ghosts and monsters [online]. 2013 [cit. 2017-10-01]. Dostupné z: http://yokai.com

ZAMAROVSKÝ, Vojtěch. Bohové a hrdinové antických bájí. 3. vyd. Ilustroval Otakar POK. Praha: Mladá fronta, 1982. Máj (Mladá fronta).

ZAPLETAL, Miroslav. Pověsti Šumperska. 1. Šumperk: Kulturní zařízení města Šumperka, 1968.

ZBAVITEL, Dušan. Starověká Indie. Praha: Panorama, 1985. Stopy, fakta, svědectví (Panorama).

ZIMMER, Heinrich Robert, CAMPBELL, Joseph, ed. Myths and Symbols in Indian Art and Civilization. 2. print. Princeton: Princeton University Press, 1974. Bollingen series. ISBN 0-691-01778-6.

 

 

 
Tumbrl Facebook Instagram Mastodon

Literárium další příběhy ...

Bestiář

Cokoliv

Poslední změny