Bezejmenná stránka: Hudba
 

Carl Orff a Carmina Burana

 

Carl Orff

S podmanivou expresivní hudbou Carla Orffa jsem se poprvé setkal v neméně podmanivém Boormanově filmu Excalibur. Když se po devadesátém objevila v několika reklamách, byla to už stará známá, měla i své jméno - Carmina Burana a já věděl, že to, co zaznívá z televizní obrazovky je pouze první větou rozsáhlé skladby. Ale kdo byl její tvůrce?

 

Carl Orff


Narodil se desátého července 1895 v Mnichově. V pěti letech se začal, pod dohledem své matky, učit na piano. Měl rád poezii a jazyky, literatura a klasické jazyky patřily tedy mezi jeho oblíbené předměty i ve škole. Základní hudební vzdělání získal v mnichovské Akademie der Tonkunst. Poté začala jeho "učednická léta u starých mistrů". byl fascinován Monteverdim, napsal nová aranžmá jeho Orfea, Lamento d'Arianna, a Ballo delle Ingrate. K renesančním a ranně barokním skladatelům ho přivedl jeho přítel a rádce Curt Sachs. Orff tehdy psal písně pro hlas a piano.

V roce 1923 se setkal s Dorothee Guntherovou. O rok později spolu založili hudební a pohybovou školu; pro Orffa se otevřelo nové pole působností. Zde založil svou Orff Schulwerk, v níž zkoušel nový model vyučování hudby a pohybu. Orff Schulwerk nese své plody dodnes: viz příslušné linky.

Ve dvacátých letech spolupracoval s Gunild Keetmanovou a tanečnicí Majou Lexovou, původně studenty Guntherschule.

V třicátém roce sestavily Lexová a Keetmanová z žáků taneční skupinu a orchestr, známý po celém Německu.

Změna režimu přinesla Orffův konflikt s nacistickou ideologií, válka znamenala i zavření Guntherschule pod politickým tlakem (až v roce 1944) a zničení jejích budov a inventáře při bombardování. Přesto znamenalo toto období mnoho - v letech 35-42 napsal Orff své nejslavnější dílo: Carmina Burana a dvě scénická ztvárnění pohádek bratří Grimmů - Der Mond a Die Kluge.

Po válce oslovil Orff bavorský rozhlas; v roce 1948 byl odvysílán první díl jeho pořadů pro děti a s dětmi. V první polovině padesátých let sepisoval poznámky pro pedagogickou práci s dětmi. Poté s G.K. vydali pět svazků Hudby pro děti.

V roce 1949, dva roky po premiéře Die Bernauerin byla v Salzburgu poprvé uvedena Antigonae, Sofoklova tragédie, jíž do němčiny přeložil Friedrich Hölderlin. Jeho překladu Oedipia použil Orff v dalším díle, jež rozvíjelo styl Antigony; po Oedipiovi následovalo "jediné možné pokračování" - Aeschylův Prometheus. Jeho premiéra proběhla v šedesátém osmém.

Své životní dílo završil Orff skladbou De Temporum Fine Comoedia, poprvé uvedené na salzburgském festivalu v roce 1973.

Zemřel 29. března 1982 v Mnichově.


Carmina Burana


Světová premiéra tohoto nejznámějšího Orffova díla proběhla osmého června 1937 ve Frankfurtu nad Mohanem pod řízením Bertila Wetzelsbergera. Světový úspěch zaznamenala po válce. Málokdo ví, že tuto podmanivou hudbu složil Carl Orff, že nejznámější pasáž je pouze první větou. A pro ty, kteří znají celou skladbu, může být překvapením, že sama Carmina Burana je první částí trilogie Trionfi.

Obsahem CB jsou Orffem zhudebněné texty potulných středověkých hudebníků, nalezené v klášteře de Beurum (Buranum, odtud název suity). Písně jsou v nejrůznějších jazycích: staroněmecké, latinské, starofrancouzské a italské.


Dílo

Carl Orff Carmina Burana Lyrics- http://www.mlp.cz/space/vlkf/carmlyr.htm - Tady najdete kompletní text CB - originál + anglický překlad
Carl Orff Homepage- http://orff.munich.netsurf.de/orff/start_e.html - německá orffovská stránka
American Orff-Schulwerk Association http://www.aosa.org/
Carmina Burana - Frequently Asked Questions - http://www.ozemail.com.au/~caveman/Carmina/ - Základní informace o CB
Filmový klub Liberec - Infilmace (Carmina Burana)- http://fk.lbc.cz/infilmace/carmina_burana.htm - článek o jednom z mnoha provedení CB

20.11.2000

 

 
Tumbrl Facebook Instagram Mastodon

Literárium další příběhy ...

Bestiář

Cokoliv

Poslední změny