Bezejmenná stránka: Cokoliv > Opravník

Opravník #27


Nebyly zdaleka tak krásné jako ty, co popisuje starý Horác.1)

 

Kolumbus, sirény a Horác


Důvěra je hezká věc, ale jistá opatrnost je vždycky na místě. Před lety jsem uvedený citát z Kolumbova deníku, zmiňující mořeplavcovo setkání se sirénami použil jako koření textu o sirénách mýtických. Stejně jako můj pramen, prof. Veselovský, který jím uvedl kapitolu o sirénách opravdových, mořských savcích řádu Sirenia. Velkou škodu jsme tedy nezpůsobili ani jeden.

Nevím, jaké vydání Kolumbova deníku se autorovi dostalo před oči, a kde jeho překladatel – podle užité češtiny před mnoha a mnoha lety – na jmenovaného svědka přišel. V původním přepisu totiž žádný Horác (kterým je patrně míněn římský básník Quintus Horatius Flaccus, v anglicky mluvícím světě známý jako Horace, což by mohlo napovědět) zmíněn není.  

Tohle se tam píše:

El día pasado, cuando el Almirante iba al Río del Oro, dijo que vido tres sirenas, que salieron bien alto de la mar, pero no eran tan hermosas como las pintan, que en alguna manera tenían forma de hombre en la cara. Dijo también que otras veces vido algunas en Guinea, en las costas de Manegueta.” (Předevčírem, když se admirál chystal do Rio del Oro, říkal, že viděl tři sirény, které se vynořily z moře hodně vysoko, ale nebyly tak krásné, jak je malují, že měly jaksi podobu lidské tváře. Říkal také, že jindy viděl nějaké v Guineji, na pobřeží Maneguety).2)

Nikde nikdo.

Uvedená pasáž je zdrojem i dalšího pravděpodobného mýtu. Především v anglických textech (a jejich překlady pak všude možně) se ujala informace o tom, že Kolumbus pozoroval mořské panny a – viz výše – si povzdychl nad jejich ošklivostí, očekávaje antickou pohlednost.

No, vlastně ani jedno v původním, respektive nejstarším zachovaném přepisu deníku (originál se nezachoval), taky není. Bartolomé de las Casas, který pořizoval výpis z původních záznamů, nám přece sděluje:

"...cuando el Almirante iba al Rio de Oro, dijo que vido tres  serenas que salieron bien alto de la mar...", tedy, že admirál viděl tři sirény. Což je právě slovo, které může zavádět. Stejně jako v češtině, i ve španělštině – a v ní mnohem delší dobu – totiž označuje kromě mýtických bytostí i kapustňáky. Které v té době evropští mořeplavci znali (byť tahle skutečnost víře v mořské dívky, potvory a obludy nijak nebrání). Ani Kolumbus se s nimi nestřetl poprvé Připomenul přece, že už takové viděl v Guineji (tehdejšího pojetí, kdy tohle jméno zahrnovalo celé pobřeží Guinejského zálivu). To je pravděpodobné, protože se v těch vodách v osmdesátých letech patnáctého století plavil a protože ta oblast je domovem kapustňáka senegalského. Blízkého příbuzného kapustňáka širokonosého z druhého břehu Atlantického oceánu.

Na palubě Santa Marie jsme tehdy ovšem nesloužili, takže jak to el Almirante Colón myslel, bohužel nezjistíme.

 

1) VESELOVSKÝ, Zdeněk. Sloni a jejich příbuzní. 2. vyd. Zvířata celého světa. Praha: Státní zemědělské nakladatelství, 1981.
2) COLON, Cristóbal. Relaciones y cartas de Cristóbal Colón. Madrid: Viuda de Hernando y ca., 1892. Český překlad Deepl.com

23.12.2023

 

 

 
Tumbrl Facebook Instagram Mastodon

Literárium další příběhy ...

Bestiář

Cokoliv

Poslední změny